Gezondheid
Geen reacties

Verlaag ziekteverzuim met een preventief medisch onderzoek

Bloedprikken

Ieder bedrijf wil het ziekteverzuim zo laag mogelijk houden of voorkomen. Het ziek zijn van een werknemer is niet alleen vervelend voor de persoon zelf maar ook voor de werkgever en collega’s. Het zorgt voor het verstoren van de dagelijkse routine in het werk wat kan resulteren in extra kosten voor de werkgever. Ook zullen collega’s een stapje extra moeten doen om het werk dat wordt achtergelaten op te vangen. Maar hoe zorg je als werkgever ervoor dat je het ziekteverzuim kan verlagen? Een preventief medisch onderzoek kan uitkomst bieden.   

Wat is preventief medisch onderzoek

Een preventief medisch onderzoek is precies wat de naam al zegt. Het is een onderzoek om de gezondheid en levensstijl van je medewerkers inzichtelijk te maken. Door dit goed in kaart te brengen kan vroegtijdig op eventuele gezondheidsrisico’s worden ingespeeld. Tevens kan je medewerkers hiermee stimuleren om bewuster te worden van een gezonde levensstijl. Conform de Arbowetgeving zijn werkgevers ook verplicht om werknemers een preventief medisch onderzoek aan te bieden. Voor een werknemer is het niet verplicht om hier ook wat mee te doen.

Inzichtelijk maken ziekteverzuim

Middels een preventief medisch onderzoek kan een plan van aanpak worden gemaakt voor de werknemers die hier behoefte aan hebben. De arbodienst kan hierbij helpen. Door gezondheidsrisico’s sneller in kaart te brengen kan een werkgever hier ook sneller op reageren. Door vroegtijdig aan de bel te trekken kan het ziekteverzuim worden teruggedrongen wat leidt tot kostenbesparing. Tijdens het onderzoek worden de volgende stappen doorlopen:

  • Om de werkbeleving in kaart te brengen, vult de werknemer een medische vragenlijst in.
  • Na de vragenlijst vindt een gezondheidscheck plaatst van ongeveer een 30 minuten. Hierbij wordt onder andere de BMI, cholesterol, bloedruk, lichaamsverhoudingen en de hart-en-vaat functies inzichtelijk gemaakt. Dit kan nog worden uitgebreid met extra modules zoals een oogtest of voedselintoleratietest.
  • Aan de hand van de uitkomsten wordt een plan van aanpak gemaakt.
Meest recente blogs

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.
Je moet de voorwaarden accepteren voordat je het bericht kunt verzenden

Menu